Algemene voorwaarden

 

1. Studio Happy

Maria van Bourgondiëlaan 43, 8820 Torhout -België, BTW : BE 0690550126

 

2. BTW & Verzendkosten

Studio Happy geniet van de Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen; aldus mag geen btw in rekening worden gebracht aan de klanten.

Al onze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

3. Bestellingen en betalingen
Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
Betalingen via PayPal en Bancontact.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Studio Happy gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.
    

4.Verzending
Levering in België & Nederland

Verzendingen gebeuren via Bpost met tracking voor alle pakketjes.
     
Vanaf een bestelling van 75€ zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland.
Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant. 

 

5. Beschadiging, diefstal of verlies van goederen.

Studio Happy kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
    

6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

 

Deze regel geldt niet voor gepersonaliseerde producten!

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio Happy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in  originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een gift card of omruiling voor een ander product.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant   

7. Omruilen
Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar gaan we iets aan doen, beloofd. 
Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.
14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.

 

Retours zijn niet mogelijk voor gepersonaliseerde producten!


Artikelen aangekocht via de webwinkel van Studio Happy kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product niet gepersonaliseerd is, ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. 
Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

 

8. Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
    

9. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de      koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het vermelde garantiestelsel.


10. Sale items en Outlet
Op artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk.   

11. Privacy
De gegevens van onze klanten.
Deze worden niet aan derden doorgegeven. Studio Happy mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan.
    

12. Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming